Wolność i swobodę wyboru

Pragnienie wolności i dążenie do swobodnego wyboru są uwarunkowane biologicznie. Niektórzy uczeni mówią o potrzebie lub popędzie wolności. Takie ujęcie jest w dużej mierze uzasadnione. Wolność wyboru zwiększa szansę przetrwania organizmów żywych i ich dobrostan. Umożliwia ona poszukiwanie pokarmu i podnosi poziom osobistego bezpieczeństwa. Gdy można wybierać, gdy środki kontroli nie krępują każdego kroku zwierzęcia lub człowieka, życie nabiera jasnego blasku. Dlatego też natura – w swojej nieodgadnionej mądrości — zakodowała w nas pragnienie wolności. Twierdzenia te nie obejmują całej prawdy. Pragnienie to zależy nie tylko od biologii, ale również od społecznego uczenia się i od kultury, od historii i od świadomej aktywności podmiotu. Jest ono zatem uwarunkowane wieloaspektowo, tak jak stan rzeki zależy od wielu jej dopływów. W naszej kulturze i w naszych warunkach historycznych pragnienie to wydaje się silne. Według badań Rokeacha i Garlinga w takich krajach, jak Szwecja, Austria, Kanada czy USA wolność zajmuje jedną z pierwszych pozycji w hierarchii osobistych wartości. W zasadzie umieszczona jest ona w pierwszej czwórce, tuż za pokojem światowym, dobrem rodziny i szczęściem. Ludzie afirmują zatem wolność i swobodę wyboru, nie zwracając uwagi na to, że wielu uczonych, pisarzy oraz publicystów pisze o niej z dużą dozą sceptycyzmu i ironii.


Posted in Los człowieka by with no comments yet.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *