Niepowtarzalne cechy osobowości

W swojej typologii Snyder wyróżnia klasę ludzi zwanych pryncypialistami, którzy w specyficzny sposób ujmują swoje „ja” i swój stosunek do społecznego świata. Wysoko cenią oni indywidualną anatomię. Uważają, że powinni postępować zgodnie z własnymi poglądami i przekonaniami, że powinni stawiać opór manipulacji. Akceptują twierdzenia kwestionariusza osobowości typu: „Moje zachowanie zwykle wyraża moje prawdziwe uczucia, postawy i przekonania”; „Mogę bronić tylko tych idei, w które wierzę”; „Nie zmieniłbym swoich opinii po to, aby zadowolić kogoś lub aby uzyskać profit”. Wyznacznikiem ich poczucia tożsamości są niepowtarzalne cechy osobowości, a nie zbiór pełnionych ról społecznych. Mają z reguły bogatą i dobrze uporządkowaną wiedzę o sobie. Zachowanie ich cechuje się pewną stałością, co wiąże się z tym, że jest ono uruchamiane przez wewnętrzne siły, takie jak potrzeby i system wartości; mała plastyczność działania utrudnia czasem osiąganie praktycznych celów, zmniejsza stopień realizmu. Widzą świat jako dobrze ustrukturalizowaną całość. Są przekonani, że w świecie tym można osiągnąć zgodność między wewnętrznymi przekonaniami a publicznym postępowaniem, miedzy struktura „ja” a wymaganiami społecznymi. Godność osobista jako postawa indywidualna zajmuje ważne miejsce w strukturze ich charakteru. Zgodnie z koncepcją „ja” nie jest ona ciężarem, którego należy się wyrzec, ale osią charakteru, którą trzeba afirmować i rozwijać, która ma zasadniczą wartość moralną i estetyczną. Można ich nazwać godnościowcami, mającymi lepiej lub gorzej ukształtowaną postawę wierności wobec siebie.


Posted in Los człowieka by with no comments yet.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *